# HLV Hạng Level Win rate
1 BLUESAnhKhôiLand Siêu sao 3674
T.341
H.33
B.246
2 United¤ Việt M¥ Siêu sao 2729
T.610
H.133
B.515
3 Chel Hades Siêu sao 3683
T.470
H.35
B.345
4 YêuGarenaVãi Siêu sao 508
T.545
H.104
B.468
5 Tetmeocotien Siêu sao 1403
T.422
H.137
B.348
6 Wolf CướpSàiGòn Siêu sao 1273
T.481
H.70
B.385
7 FCB Tiến Bịp Siêu sao 6291
T.347
H.78
B.288
8 Tiểu Tam Siêu sao 3087
T.667
H.71
B.600
9 UDT Mờ u Mu Siêu sao 1745
T.642
H.107
B.573
10 XMEN Kẻ Thừa Kế Siêu sao 3656
T.546
H.65
B.474
11 FGC GrandParther Siêu sao 4365
T.791
H.37
B.684
12 AWKxSirAlexMu76 Siêu sao 3325
T.339
H.83
B.271
13 ƒërn Siêu sao 5520
T.206
H.39
B.138
14 BLUES x Mr Trí Siêu sao 1854
T.295
H.109
B.234
15 FGC Minh Thư Siêu sao 4144
T.863
H.119
B.767
16 XMENxMcDonald Siêu sao 1591
T.648
H.58
B.562
17 AvG Lợi Louis Siêu sao 355
T.447
H.47
B.348
18 CHEL TrueBlue Siêu sao 1477
T.831
H.100
B.745
19 DN LightYagami Siêu sao 428
T.569
H.160
B.500
20 CHEL Uy Vü 2003® Siêu sao 4522
T.927
H.75
B.829
21 ACM HữuThắng Siêu sao 6885
T.409
H.136
B.337
22 UDT ONE SHOT Siêu sao 4590
T.486
H.69
B.420
23 £e s ßlëu s Siêu sao 5044
T.813
H.111
B.758
24 MiễnManĐầnĐauKhổ Siêu sao 789
T.230
H.79
B.177
25 sondafc2024 Siêu sao 4907
T.534
H.70
B.442
26 UDTNganNhi Siêu sao 1205
T.1077
H.156
B.990
27 UnitedxEscanor Siêu sao 604
T.677
H.87
B.615
28 Anathema Siêu sao 4691
T.540
H.34
B.454
29 BLUES Bâus Siêu sao 2857
T.581
H.98
B.517
30 FGC  PRESIDENT Siêu sao 582
T.1062
H.88
B.960
31 FGCxĐenNhưChó Siêu sao 3270
T.781
H.64
B.705
32 AWKxBaby Siêu sao 2417
T.892
H.39
B.797
33 UnitedxBiNgo Siêu sao 326
T.362
H.76
B.303
34 CFC England Siêu sao 8834
T.1020
H.121
B.947
35 CHEL ThôngNguyễn Siêu sao 1688
T.794
H.42
B.700
36 UDT GODFREY Siêu sao 2691
T.914
H.108
B.845
37 BGT Mr»Henry Siêu sao 1503
T.535
H.118
B.460
38 CFC HAILE Siêu sao 7883
T.559
H.126
B.477
39 FinnNguyen102 Siêu sao 442
T.632
H.83
B.551
40 TAExHeroIV Siêu sao 5012
T.918
H.68
B.855
41 F2G÷BATIGOL Siêu sao 11053
T.706
H.95
B.636
42 Chel Zero Siêu sao 1158
T.621
H.90
B.554
43 ·AEBM· PhongBin Siêu sao 2702
T.373
H.56
B.314
44 12 01 13 Siêu sao 4461
T.755
H.175
B.680
45 ßGT Mèo Lười Siêu sao 719
T.242
H.71
B.188
46 FGC CậuCảCàyChay Siêu sao 5308
T.468
H.59
B.402
47 AWKxDavidBo Siêu sao 3051
T.454
H.17
B.379
48 BLUESxBi Siêu sao 1108
T.779
H.114
B.720
49 CARLO ANCELOTTI© Siêu sao 3130
T.905
H.90
B.850
50 Đß»ThiếuLâm Siêu sao 1703
T.661
H.142
B.602
51 tỜ Ôm Siêu sao 174
T.388
H.102
B.307
52 RubyHan Siêu sao 1276
T.381
H.55
B.318
53 FNOxFang Siêu sao 1306
T.884
H.199
B.834
54 USA Ken Lê Siêu sao 863
T.410
H.22
B.298
55 BQL  Siêu sao 1148
T.495
H.71
B.447
56 DoraemonxNobita Siêu sao 928
T.302
H.126
B.241
57 Wuy Wuy Siêu sao 5419
T.362
H.119
B.309
58 AWKxBoLoveRosé Siêu sao 1417
T.318
H.66
B.276
59 UnitedKhanhLam89 Siêu sao 1748
T.636
H.145
B.584
60 CHELAbramovich Siêu sao 586
T.332
H.52
B.286
61 CFC LilyWhites Siêu sao 3480
T.488
H.170
B.429
62 Lão Trần Siêu sao 5858
T.664
H.131
B.609
63 FNOxMashi Siêu sao 693
T.377
H.185
B.322
64 Cbros Challenger Siêu sao 83
T.274
H.42
B.213
65 TheRedDevils2105 Siêu sao 3206
T.758
H.71
B.693
66 RedDevilĐạt09 Siêu sao 2450
T.258
H.31
B.205
67 FGC Humanoid1 Siêu sao 1448
T.342
H.81
B.277
68 Đứt Chun Siêu sao 2727
T.347
H.62
B.258
69 AWKxDevilsBlood Siêu sao 7551
T.369
H.57
B.315
70 FGC Tuấn Anhz Siêu sao 1460
T.429
H.83
B.370
71  The Pensioners  Siêu sao 2454
T.259
H.49
B.206
72 UnitedxMU Siêu sao 279
T.592
H.176
B.531
73 MrDragoon Siêu sao 1036
T.408
H.45
B.350
74 Slay Nguyen Siêu sao 1793
T.544
H.86
B.480
75 Ánh Trăng ŠøñatÅ Siêu sao 3917
T.207
H.73
B.153
76 BayernFC1939 Siêu sao 3481
T.290
H.29
B.234
77 UNITEDx02022000 Siêu sao 2185
T.734
H.64
B.612
78 ÄWK×Vï궯Namßë§t Siêu sao 1332
T.228
H.45
B.160
79 23VNBestFC Siêu sao 1140
T.370
H.144
B.321
80 SirVanDuc Siêu sao 1644
T.498
H.87
B.435
81 TAE Øüỷ Äñ Çhäÿ Siêu sao 3857
T.454
H.204
B.403
82 ManU Killer Siêu sao 3768
T.837
H.165
B.767
83 CậuVàng Gemini Siêu sao 1397
T.479
H.102
B.405
84 UnitedxRaphael Siêu sao 785
T.252
H.87
B.197
85 Anh Ba Không Báo Siêu sao 623
T.510
H.186
B.456
86 ThanhPhatLeFCO Siêu sao 1614
T.422
H.71
B.363
87 CGxJimmy Siêu sao 4254
T.457
H.183
B.388
88 TS Vape Phú Quốc Siêu sao 2791
T.244
H.106
B.187
89 AWKxOne By One Siêu sao 2272
T.775
H.107
B.720
90 FC THIẾU LÂM TỰ Siêu sao 1556
T.229
H.66
B.171
91 BLUESxRồng Lộn Siêu sao 1964
T.535
H.133
B.474
92 TAE©BướcVàoĐời Siêu sao 722
T.606
H.111
B.545
93 nhatvydangiunhat Siêu sao 2059
T.346
H.141
B.294
94 AWKxMilanista Siêu sao 3214
T.560
H.33
B.493
95 BLUESxŠhynnn Siêu sao 2461
T.579
H.62
B.509
96 EssePrime Siêu sao 2190
T.635
H.85
B.530
97 BLUESxViệtNambết Siêu sao 1175
T.602
H.89
B.528
98 CocaPepSiiiii Siêu sao 368
T.417
H.69
B.367
99 AFCxCatholicism Siêu sao 1311
T.371
H.90
B.314
100 Wolf VNL Siêu sao 4044
T.941
H.134
B.853